Gabinet Logopedyczny

Witamy serdecznie na stronie naszego gabinetu.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w nowoczesne i solidne pomoce logopedyczne do ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, słuchowych, rozwijających myślenie, mowę, czytanie, pisanie. Wysokiej jakości narzędzia diagnostyczne czyli zestawy do badania zaburzeń mowy i wymowy oraz funkcjonowania. Dzięki temu logopeda profesjonalnie diagnozuje i konstruuje indywidualny program terapeutyczny.

O mnie

logopeda Katarzyna Florek

Ukończyłam logopedię na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w roku 2013. Dyplom z neurologopedii  uzyskałam w roku  2015 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończyłam szkolenia :

  • Rehabilitacja głosu i mowy po całkowitym usunięciu krtani.
  • Diagnoza KORP(Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) dzieci od 1miesiąca do końca 9 r.ż
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju PEP-R
  • Konstruowanie indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Doświadczenie zdobyłam w placówkach szkolnych, przedszkolnych, żłobkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, gabinetach prywatnych. Poszerzam  wiedzę poprzez  uczestnictwo w kursach zawodowych oraz praktykę by jak najlepiej realizować potrzeby swoich pacjentów.