Afazja

Trudności z:

 • mówieniem
 • rozumieniem wypowiedzi innych osób
 • czytaniem, pisaniem, liczeniem
 • określeniem czasu
 • rozpoznawaniem przedmiotów i nazywaniem
 • rozumieniem znaczenia słów i gestów
 • pamięcią

   Przyczyny:

   • udar mózgu
   • urazy czaszkowo-mózgowe
   • zmiany nowotworowe
   • choroby degeneracyjne ( zwyrodnieniowe)
   • zatrucia toksynami
   • procesy zapalne spowodowane infekcjami bakteryjnymi, wirusami

    Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

    mgr Katarzyna Florek

    logopeda, neurologopeda

    Telefon: 663131872

    Rodzaje afazji:

      Afazja niepłynna(ruchowa, ekspresyjna, kodująca, Brocka)

      • zachowane rozumienie, pacjent jest świadomy swoich błędów starając się je poprawić
      • powolne mówienie z licznymi przerwami
      • mowa telegraficzna( skrócone, uproszczone wypowiedzi)
      • parafazje semantyczne np. pacjent widząc długopis mówi ołówek, na szklankę mówi kubek, na psa-zwierzę
      • peryfrazy np. tym się je zupę, o ten…służy do pisania, jak to się nazywa…..no, ze szkłą
      • omijanie, opuszczanie słów
      • może wystąpić płaczliwość, agresywność lub odwrotnie bierność i apatia

      Afazja płynna( czuciowa, percepcyjna, dekodująca)

      • nierozumienie słów i tekstu słownego w tym własnego
      • wypowiadane słowa mogą być zupełnie niezrozumiałe
      • pacjent nie jest świadomy tego, że jego wypowiedzi są zaburzone, niezrozumiałe
      • przesadnie wesoły, uśmiechnięty
      • parafazje werbalne np . motyl-motor, gwizdek-gwiazda

      Afazja z powtarzającą się wypowiedzią

      • pacjent ogranicza się do jednej wypowiedzi, za pomocą której reaguję na wszelkie bodźce.

      Afazja żargonowa

      • wypowiedź niezrozumiała, liczne neologizmy