Centralne zaburzenie słuchu

Dziecko z wadą słuchu z trudem przyswaja mowę. Często odbiera ją zniekształconą i w takiej formie utrwala ją, a następnie odtwarza.

Słownik bierny jak tez czynny u dzieci z wadami słuchu rozwija się znacznie wolniej niż u ich słyszących rówieśników.

Osoby z wadą słuchu mają ubogie słownictwo, a ich mowa długo jest agramatyczna i uboga w pojęcia abstrakcyjne.

Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

mgr Katarzyna Florek

logopeda, neurologopeda

Telefon: 663131872

Charakterystyczne cechy mowy osób z zaburzeniami słuchu to:

  • Słaba sprawność motoryczna narządów artykulacyjnych
  • Zamiana samogłosek
  • Mowa monotonna
  • Nierównomierne natężenie głosu
  • Słyszalny oddech
  • Mowa szybka lub powolna
  • Opuszczanie lub zamiana w słowach głosek końcowych
    (A. Balejko)