Dysfagia

Zaburzenia połykania.

Do zaburzeń połykania dochodzi w wyniku nieprawidłowości w budowie jamy ustnej i gardła np. rozszczep podniebienia, zaburzenia funkcjonowania mięśni przełyku, uszkodzenie błony śluzowej, nowotwory gardła ,przełyku. Dysfagia często towarzyszy dyzartrycznym  zaburzeniom mowy.

Groźnym objawem zaburzeń połykania jest aspiracja. W zapobieganiu aspiracji może pomagać utrzymanie pozycji siedzącej 30 minut po posiłku.

   W gabinecie oferuję:

   • ocenę funkcji połykania
   • terapię zaburzeń połykania:
   1. odpowiednia postawa ciała
   2. dobór konsystencji pokarmu
   3. sposób podawania pokarmu
   4. specjalne manewry
   5. dodatkowa pomoc przy jedzeniu
   6. ćwiczena usprawniające
   7. ćwiczenia gryzienia i żucia
   8. stymulacja sensoryczna

     Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

     mgr Katarzyna Florek

     logopeda, neurologopeda

     Telefon: 663131872