Dysleksja rozwojowa

Specyficzne trudności uczenia się czytania i pisania.

Objawy ryzyka dysleksji:

 • trudności z równowagą i koordynacją (dziecko słabo biega, ma trudności z utrzymaniem równowagi, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych, z trudem uczy się jeździć na rowerze, wrotkach, hulajnodze)
 • nieporadność w samoobsłudze np. mycie rąk, ubieranie się, jedzenie łyżką, sznurowanie butów, zapinanie guzików
 • niechęć do rysowania (dziecko źle trzyma ołówek, rysując naciska nim za mocno lub za słabo)
 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa: dziecku sprawia trudność budowanie z kloców
 • opóźniony rozwój lateralizacji: dziecko używa na zmianę raz jednej, raz drugiej ręki
 • zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci, trudności w składaniu obrazków pociętych na części, puzzli, układanek
 • opóźniony rozwój mowy: nieprawidłowa artykulacja wielu głosek, trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów
 • opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: dziecko ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała, przy określeniu terminami prawe-lewe np. prawa i lewa ręka, ucho ,noga. Nie umie określić kierunku na prawo i na lewo.
 • trudności z wyodrębnieniem szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnieniem kształtów podobnych (m-n, l-t, )lub identycznych (np. p-g-b-d)
 • trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych: nad-pod, za-przed, wewnątrz-na zewnątrz
 • zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • trudności w orientacji w czasie( np. przy określeniu pory roku, dnia ,godziny na zegarze)
 • trudności w nauce czytania w klasie zerowej( np. dziecko czyta bardzo wolno, przekręca wyrazy, nie rozumie przeczytanego tekstu, niechęć do czytania)
 • Pisanie liter i cyfr zwierciadlanie, zapisywanie ich od strony prawej do lewe

Logopeda jest specjalistą, który może zdiagnozować dziecko i udzielić mu pomocy w przypadku opóźnionego rozwoju mowy. Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna może zapobiec  temu, by dziecko tzw. ryzyka dysleksji nie stało się dzieckiem dyslektycznym (Bogdanowicz 2002)

Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

mgr Katarzyna Florek

logopeda, neurologopeda

Telefon: 663131872