Jąkanie

Niepłynność mówienia. Pierwszym jej objawem jest powtarzanie sylab lub wyrazów jednosylabowych – niepłynność fizjologiczna, która samoczynnie ustępuje, jeśli opiekunowie nie popełnią błędów i unikną etykietowania tej niepłynności jako jąkania.

Momentem krytycznym w rozwoju niepłynności mówienia jest pojawienie się przeciągania i blokowania, czyli przerywania wypowiedzi . Zacinanie traktowane jest jako łagodniejsza forma niepłynności. Tymczasem jest odwrotnie, jąkanie nasiliło się, a nie osłabło.

Niepłynności mówienia towarzyszą objawy wegetatywne: czerwienienie, blednięcie, pocenie się, kołatanie serca, mrowienie ,uczucie zimna w dłoniach i stopach. Traktowane są jako symptomy nerwicy.

Współruchy  i objawy wegetatywne  mogą występować razem lub samodzielnie. Ich obecność świadczy o pogłębianiu się jąkania.

Logopeda koncentruje się na osobie jąkającej się i jej indywidualnych potrzebach i problemach. Ich rozwiązywanie stanowi podstawową metodę niesienia pomocy, której celem jest uzyskanie zmian w funkcjonowaniu jednostki i wykorzystanie jej potencjału.

  Niepłynne mówienie do którego zaliczamy:

  • powtarzanie głosek, wyrazów, fraz
  • przeciąganie głosek
  • blokowanie
  • pauzowanie
  • embolofrazja czyli zbędne wtręty a…..,e…..
  • poprawianie
  • zbyt szybkie tempo mówienia ( tachelalia)
  • zbyt wolne tempo mówienia( bradylalia)
  • nieregularne tempo mówienia( dysrytmia)

  (Podstawy Neurlogopedii 2005)

   Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

   mgr Katarzyna Florek

   logopeda, neurologopeda

   Telefon: 663131872