Obniżona sprawność intelektualna

Upośledzenie umysłowe syn. obniżona sprawność intelektualna, niepełnosprawność intelektualna jest to stan charakteryzujący się istotnie niższym od przeciętnego ogólnym poziomem funkcjonowania intelektualnego i zaburzeniami w procesie przystosowania się. Zaburzenia w przystosowaniu przejawiają się w postaci zaburzeń w zakresie dojrzewania, uczenia się i przystosowania społecznego.
Dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim rozumieją więcej słów niż, ich używają. Cechuje je uboższy zasób słownictwa, przy czym dotyczy to głównie pojęć abstrakcyjnych takich jak czas, kolor, rozmiar i uczucia. U dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualna  obserwuje się zamianę, opuszczanie, deformację głosek, upraszczanie grup spółgłoskowych, mylenie głosek zbliżonych brzmieniowo, niedopowiadanie słów.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lekką charakteryzują się możliwością opanowania pełnej samoobsługi, mogą opanować czynności zawodowe, często osiągają znaczny stopień uspołecznienia- odpowiadający wiekowi 17 lat.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualna  w stopniu umiarkowanym osiągają maksymalny poziom dojrzałości społecznej odpowiadający wiekowi 10 lat. Mogą posiąść umiejętności samoobsługi (samodzielne jedzenie, toaleta, ubieranie się). Mogą komunikować się za pomocą prostych zdań, możliwe jest opanowanie przez nich umiejętności czytania. Obserwuje się u nich zwolnione tempo mowy, często zaburzona jest jej płynność. Mowa jest bełkotliwa, artykulacja wyraźnie zamazana. Występują trudności w posługiwaniu się swobodną mową, a wypowiedzią towarzyszą gesty wspomagające.  Maksymalny wiek inteligencji 7- 8 lat w wieku 15 lat.

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym cechują się ograniczoną samodzielnością. Potrafią umyć ręce i twarz oraz wykonać proste polecenia. Umiejętności społeczne i komunikacyjne są znacznie ograniczone. Osoby dorosłe nie przekraczają poziomu intelektualnego sześciolatka.

 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Celem terapii logopedycznej jest usunięcie wad wymowy, kształtowanie umiejętności opowiadania, opisywania oraz rozwijanie języka pod względem gramatycznym. Nauka odpowiednich zachowań werbalnych w konkretnych sytuacjach społecznych np. zachowania w sklepie, biurze, kinie.

Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

mgr Katarzyna Florek

logopeda, neurologopeda

Telefon: 663131872