Opóźniony rozwój mowy

Rodzaje

 • SORM (samoistny opóźniony rozwój mowy)- dotyczy tylko procesu mówienia, zachowany jest natomiast prawidłowy rozwój zdolności rozumienia.
 • NORM(niesamoistny opóźniony rozwój mowy)

Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

mgr Katarzyna Florek

logopeda, neurologopeda

Telefon: 663131872

Przyczyny NORM

 • uszkodzenie słuchu
 • niski iloraz inteligencji
 • dysfunkcja aparatu artykulacyjnego: rozszczepy, skrócone wędzidełko języka, anomalie zębowe, wady zgryzu, przerost trzeciego migdałka ,polipy, krzywa przegroda nosowa, przerost śluzówki nosa
 • uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • deprywacja środowiskowa
 • zaburzenia emocjonalne i psychiczne:
  • Autyzm wczesnodziecięcy – ujawnia się do 30 m. ż, dziecko jest obojętne, ma ubogą mimikę twarzy, bawi się jedną rzeczą, nie lubi zmian, stereotypy ruchowe. 

Mowa: uboga, echolaliczna ( mimowolne powtarzanie dźwięków, słów, zwrotów natychmiast po ich usłyszeniu), brak akcentu, monotonia wypowiedzi

 • Zespół Aspergera mowa jest perfekcyjna z nadmierną intonacją
 • Zespół Retta występuje najczęściej u dziewcząt między 7, a 24 m .ż, utrata mowy
 • Schizofrenia dziecięca – dziecko jest bardzo grzeczne, bawi się samotnie. Mowa:  małomówność, mówienie o sobie w 3 os .l. p, prowadzenie monologu. Schizofazja – gubienie wątku, rozkojarzenie mowy.
 • Mutyzm – dziecko przestaje mówić z przyczyn emocjonalnych, psychologicznych:
  • mutyzm całkowity – dziecko nie odzywa się do nikogo
  • mutyzm wybiórczy – dziecko nie odzywa się do wybranej osoby
  • mózgowe porażenie dziecięce:

  Co powinno zwrócić uwagę:

  • zaburzenia snu, problemy z karmieniem, trudności w ssaniu, połykaniu, wypychanie językiem smoczka
  • zbyt mała aktywność ruchowa, wiotkość
  • tendencja dziecka do odginania się
  • bardzo dużo wrażliwość na wszelkie bodźce
  • ukrywanie kciuka w zamkniętej dłoni