Wady wymowy

 

 1. Sygmatyzm seplenienie- nieprawidłowa wymowa s, z, c, dz, sz, ż, cz ,dz, ś, ź, ć, dź.

Przyczyny seplenienia:

 • Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych:
– język zbyt duży, zbyt mały język, krótkie wędzidełko podjęzykowe
-zniekształcenie zgryzu
-anomalie zębowe
-rozszczep podniebienia
 • Niska sprawność narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka.
 • Częste choroby dróg oddechowych niedrożność nosa, która zmusza do oddychania ustami.
 • Upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich. Prowadzi do sygmatyzmu addentalnego, który najczęściej jest wynikiem schorzeń ucha wewnętrznego.
 • Naśladowanie nieprawidłowych wzorców.
 • Zbyt długie karmienie dziecka smoczkiem, stosowanie niewłaściwych smoczków oraz ssanie przez dziecko palca.
 1. Rotacyzm- nieprawidłowa wymowa głoski r

Przyczyny rotacyzmu:

 • Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych
-język zbyt duży, zbyt gruby język, krótkie wędzidełko podjęzykowe
– podniebienie gotyckie ( zbyt wysokie)
– zgryz otwarty
 • Niska sprawność języka
 • Naśladowanie nieprawidłowych wzorców
 • Niedostateczne różnicowanie dźwięków
 1. Mowa bezdźwięczna– polega na niewymawianiu głosek dźwięcznych wyjątek stanowią samogłoski oraz spółgłoski r, l, m, n, j, m’, n’. Zastępowaniu ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi.

Przyczyny mowy bezdźwięcznej:

 • Niedokształcenie słuchu fonematycznego
 • Zaburzenia słuchu
 • Zakłócona jest czynność mm przywodzących i napinających więzadła głosowe
 • Niedokształcenie kinestezji mowy
 • Obniżenie napięcia mięśniowego
 1. Kappacyzm- zaburzona jest wymowa głoski k, k’,. Wyraża się zamianą głoski k głoską t lub jej opuszczeniem.
 2. Gammacyzm– zaburzona jest wymowa głoski g, g’.
 3. Rynolalia syn. nosowanie- głoski nosowe wymawiane są jako głoski ustne
  ( nosowanie zamknięte) lub odwrotnie głoski ustne wymawiane są jako głoski nosowe (nosowanie otwarte).

Przyczyny nosowania:

 • Przerost śluzówki nosa
 • Przerost trzeciego migdała
 • Obrzęk przy ostrych stanach kataralnych
 • Polipy
 • Skrzywiona przegroda nosa
 • Rozszczep podniebienia
 • Krótkie podniebienie
 • Nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia gardłowego

(G. Jastrzębowska)

Jeżeli nie znaleźli Państwo zagadnienia dotyczącego Państwa sytuacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o indywidualną konsultację telefoniczną.

mgr Katarzyna Florek

logopeda, neurologopeda

Telefon: 663131872